Napadło, Marcin. 2019. „Stworzenie I Ewolucja – Dwa «puzzle» chrześcijańskiego światopoglądu”. Studia Philosophiae Christianae 55 (1), 97-128. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.05.