Kobyliński, Andrzej. 2019. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej Nt. Oblicza Nihilizmu We współczesnej Filozofii I Kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 Maja 2018 R.”. Studia Philosophiae Christianae 55 (1), 135-42. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.41.