Buczkowska, Janina. 2016. „Poznawcza Geneza języka a Informacyjna Struktura Znaczenia”. Studia Philosophiae Christianae 51 (4), 75-96. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.02.