Kazibut, Radosław. 2016. „Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a Stanowisko chrześcijańskiego Teizmu Naturalistycznego”. Studia Philosophiae Christianae 51 (4):97-121. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.03.