Kobyliński, Andrzej. 2016. „Sprawozdanie Z V ogólnopolskiego Konwersatorium Z Cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie W Etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 Kwietnia 2015”. Studia Philosophiae Christianae 51 (4), 167-76. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.06.