Kaczmarek, Janusz. 2019. „O Stosowaniu narzędzi I Struktur Formalnych W Filozofii. Ontologia Formalna. Ontologia Topologiczna”. Studia Philosophiae Christianae 55 (2), 103-24. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.2.05.