Kobyliński, Andrzej. 2019. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Nt. The Drama of Freedom in the Slavonic World in the 20th Century, Trnavská Univerzita V Trnave, Trnawa, 25 Października 2018 R.”. Studia Philosophiae Christianae 55 (3), 137-45. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.3.41.