Buczkowska, Janina. 2019. „Pojęcie Reprezentacji Mentalnych a Problem intencjonalności W ujęciu Teleosemantyki”. Studia Philosophiae Christianae 55 (4), 5-33. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.4.01.