Piekarski, Michał. 2019. „Podstawy Fenomenologii Poznania a Problem języka. Uwagi Do książki Witolda Płotki "Studia Z Fenomenologii poznania"”. Studia Philosophiae Christianae 55 (4), 137-49. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.4.06.