Lao, Arkadiusz. 2020. „Krytyka Idei «bezwyznaniowości» W ujęciu Wojciecha Dzieduszyckiego”. Studia Philosophiae Christianae 56 (1), 28-53. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.02.