Podrez, Ewa. 2020. „Piotr Stanisław Mazur, Metafizyka Istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum W Krakowie, Kraków 2018 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 56 (1), 143-56. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.32.