Kobyliński, Andrzej. 2020. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary I Perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 Października 2019 R.”. Studia Philosophiae Christianae 56 (1), 161-70. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.41.