Kobyliński, Andrzej. 2020. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie Religijne, Kultura I racjonalność Wiary W twórczości Romano Guardiniego", Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 Maja 2019 R.”. Studia Philosophiae Christianae 56 (1), 171-78. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.42.