Femiak, Tomasz. 2020. „Narodziny Terapii Filozoficznej Z Ducha Antyku. W Kierunku Stawania Się Osobą”. Studia Philosophiae Christianae 56 (2), 109-26. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.04.