Woźniewska-Działak, Magdalena. 2020. „Patriotyzm W Filozofii Praktycznej Karola Libelta. Wokół Rozprawy "O miłości ojczyzny"”. Studia Philosophiae Christianae 56 (2), 163-91. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.07.