Bugajak, Grzegorz. 2020. „Uwagi Metodologiczne Na Temat Badań Nad Pochodzeniem człowieka”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4):15-27. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.01.