Lemańska, Anna. 2020. „W Poszukiwaniu Przyrodniczego, Filozoficznego I Teologicznego Obrazu Wszechświata. Sylwetka Naukowa księdza Grzegorza Bugajaka”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4), 53-84. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.03.