Kazibut, Radosław. 2020. „Filozofia Przyrody W Alchemii. Zarys związków”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4):113-31. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.06.