Piętka, Dariusz. 2020. „Dwie możliwe Interpretacje Paradoksu Zenona Z Elei "Korzec prosa"”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4), 203-24. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.10.