Grzybowski, Jacek. 2020. „Znaczenie, Recepcja I Konsekwencje Filozoficzne Encykliki "Aeterni Patris" W kontekście Pytania O Filozofię chrześcijańską”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4), 225-55. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.11.