Mikucki, Kazimierz. 2020. „Filozoficzne Aspekty Teorii duchowości Ekologicznej papieża Franciszka W świetle Filozofii Tomistycznej”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4):257-75. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.12.