Krokos, Jan. 2020. „Mówienie - Rozmowa - Dialog - Dyskusja”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4), 315-40. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.15.