Tomaszewska, Wiesława. 2020. „O Prawdzie W Literaturze Uwag Kilka”. Studia Philosophiae Christianae 56 (4), 341-57. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.16.