Duchliński, Piotr. 2021. „Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW W Warszawie, Warszawa 2019, Ss. 367 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 57 (1), 127-39. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.R.01.