Puczydłowski, Miłosz. 2021. „Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo Capax, Capax Hominis. Z Problematyki Antropologicznej W późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, Ss. 256 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 57 (1), 141-46. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.R.02.