Janowski, Jarosław Maciej. 2021. „W Poszukiwaniu tożsamości współczesnej Filozofii Przyrody”. Studia Philosophiae Christianae 57 (2):73-99. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.10.