Małek, K. (2022) „Rozwój teologii ekologicznej w Polsce. Od teoekologii do ekoteologii”, Studia Philosophiae Christianae, 58(1), s. 117–139. doi: 10.21697/spch.2022.58.A.06.