Piętka, D. (2022) „Byt i świat w ontologii eleackiej”, Studia Philosophiae Christianae, 58(2), s. 7–30. doi: 10.21697/spch.2022.58.A.08.