Kucharski, D. (2022) „Thomasa Reida interpretacja «teorii idei». Pytanie o bezpośredni przedmiot poznania”, Studia Philosophiae Christianae, 58(2), s. 53–74. doi: 10.21697/spch.2022.58.A.10.