Tytko, K. (2022) „Personalistyczny projekt filozofii osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, «Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła», Peter Lang, Berlin 2021, ss. 196 (rec.)”, Studia Philosophiae Christianae, 58(2), s. 161–175. doi: 10.21697/spch.2022.58.R.04.