Buczkowska, J. (2018) „Znaczenie językowe i kontekst z perspektywy kontekstualizmu i minimalizmu semantycznego”, Studia Philosophiae Christianae, 52(2), s. 5-34. doi: 10.21697/2016.52.2.01.