Grzybowski, J. (2018) „(rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015”, Studia Philosophiae Christianae, 52(2), s. 155-159. doi: 10.21697/2016.52.2.31.