Kozanecka-Dymek, A. M. (2018) „(rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015”, Studia Philosophiae Christianae, 52(2), s. 160-169. doi: 10.21697/2016.52.2.32.