Kobyliński, A. (2018) „Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016”, Studia Philosophiae Christianae, 52(2), s. 170-175. doi: 10.21697/2016.52.2.41.