Krzyżewski, K. (2018) „O walorach poznawczych negatywnego ujmowania … świadomości (?)”, Studia Philosophiae Christianae, 52(3), s. 69-95. doi: 10.21697/2016.52.3.04.