Świeżyński, A. (2018) „Od idei samorództwa do teorii abiogenezy kosmicznej. Zarys systematyzacji teorii dotyczących pochodzenia życia”, Studia Philosophiae Christianae, 52(3), s. 129-152. doi: 10.21697/2016.52.3.12.