Rodzeń, J. (2018) „«Mieszkańcy gwiazd» według Karla Rahnera”, Studia Philosophiae Christianae, 52(3), s. 153-174. doi: 10.21697/2016.52.3.13.