Sobota, J. (2018) „Literackie wizje życia rozumnego w kosmosie i ich konsekwencje metafizyczne, epistemologiczne i aksjologiczne”, Studia Philosophiae Christianae, 52(3), s. 175-193. doi: 10.21697/2016.52.3.14.