Czerniawski, J. (2018) „O pewnym założeniu twierdzenia Bella”, Studia Philosophiae Christianae, 52(4), s. 39-57. doi: 10.21697/2016.52.4.12.