Kazibut, R. (2018) „Epistemiczny układ odniesienia praktyki badawczej nauki laboratoryjnej”, Studia Philosophiae Christianae, 52(4), s. 59-82. doi: 10.21697/2016.52.4.13.