Luty, D. (2018) „Czasoprzestrzeń – część struktury czy strukturalny aspekt? Ontologia czasoprzestrzeni w kontekście umiarkowanego ontycznego realizmu strukturalnego”, Studia Philosophiae Christianae, 52(4), s. 83-106. doi: 10.21697/2016.52.4.14.