Leciejewski, S. (2018) „Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów ewolucyjnych”, Studia Philosophiae Christianae, 53(1), s. 123-142. doi: 10.21697/2017.53.1.12.