Borek, F. (2018) „Uczucie, osoba i wartości w fenomenologicznych badaniach Edyty Stein”, Studia Philosophiae Christianae, 53(2), s. 5-27. doi: 10.21697/2017.53.2.01.