Duchliński, P. (2018) „Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej”, Studia Philosophiae Christianae, 53(2), s. 29-75. doi: 10.21697/2017.53.2.02.