Kiwka, M. (2018) „Mistyczne odkrywanie Boga w "Itinerarium mentis in Deum" św. Bonawentury”, Studia Philosophiae Christianae, 53(2), s. 77-121. doi: 10.21697/2017.53.2.03.