Kobyliński, A. (2018) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r.”, Studia Philosophiae Christianae, 53(2), s. 153-162. doi: 10.21697/2017.53.2.41.