Walzer, M. i Cebula, A. (2019) „Wojna sprawiedliwa i wojna święta: raz jeszcze”, Studia Philosophiae Christianae, 53(3), s. 21-40. doi: 10.21697/2017.53.3.01.