Cebula, A. (2019) „W czterdzieści lat po publikacji "Wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych" Michaela Walzera. Kilka uwag na temat zasady równego statusu moralnego uczestników działań zbrojnych”, Studia Philosophiae Christianae, 53(3), s. 165-185. doi: 10.21697/2017.53.3.09.