Buczkowska, J. (2019) „Reguły użycia wyrażeń i normatywność znaczenia”, Studia Philosophiae Christianae, 53(4), s. 5-30. doi: 10.21697/2017.53.4.01.