Grzegorzyca, A. (2019) „Platońskie idee i Eriugeny przyczyny prymordialne w kontekście ich przyczynowości i poznawalności”, Studia Philosophiae Christianae, 53(4), s. 31-47. doi: 10.21697/2017.53.4.02.